KJ Klimateknik A/S


Med udgangspunkt i kompetent rådgivning og 30 års erfaring hjælper vi svineproducenter og andre kunder i fødevareklyngen med at optimere deres forretning. Dette gør vi gennem udvikling, produktion og levering af ventilations- klima- og elektronikløsninger samt fodringsystemer.
 
Adresse:
Postnr/By
Telefon:
Fax:
E-mail:
Hjemmeside:
Bommen 2
8620 Kjellerup
86880499
86880365
kaj@kj-klimateknik.dk
www.kj-klimateknik.dk

Produkter


Egenproduktion

Forhandler af

Ergomat foderautomater

Ventilation type KJ

Diverse reguleringhjul og beslag
Falcon Foderanlæg

Øland industriventilation

For more information please contact

Danish Agro Industry Secretariat
Director Claus Hermansen
Phone: +45 3339 4251
E-mail: clhe@lf.dk

 
Danish Agro Industry
Axeltorv 3 • DK-1609 København V • Phone: 3339 4251 •
E-mail: clhe@lf.dk