A/S S. A. Christensen & Co.


Malkeudstyr til køer, får og geder.
SAC udvikler og producerer fremtidens malkestalde og -udstyr til mælkeproducenten, der har brug for fleksible og betjeningsvenlige løsninger baseret på kompromisløs kvalitet og kontinuerlig service. Vi går fortsat nye veje i nært samarbejde med forskningsinstitutioner og branchen i det hele taget. 

Vores mobile robot er et godt eksempel på dette. Et innovativt produkt, der har givet genklang verden over.
 
Adresse:
Postnr/By
Telefon:
Fax:
Hjemmeside:
Ndr. Havnevej 2
6000 Kolding
75523666
75520805
www.sac.dk

Produkter


Egenproduktion

Forhandler af

For more information please contact

Danish Agro Industry Secretariat
Director Claus Hermansen
Phone: +45 3339 4251
E-mail: clhe@lf.dk

 
Danish Agro Industry
Axeltorv 3 • DK-1609 København V • Phone: 3339 4251 •
E-mail: clhe@lf.dk