ParkLand Maskinfabrik A/S


Parkland Maskinfabrik A/S er med sine mere end 60 års erfaring en kendt medspiller på det danske såvel som det udenlandske marked indenfor landbrugs- og kommunalmaskiner.
 
Adresse:
Postnr/By
Telefon:
Fax:
Hjemmeside:
Vejlemosevej 14
4160 Herlufmagle
57642105
57642116
parkland@parkland.dk

Produkter


Egenproduktion

Forhandler af

For more information please contact

Danish Agro Industry Secretariat
Director Claus Hermansen
Phone: +45 3339 4251
E-mail: clhe@lf.dk

 
Danish Agro Industry
Axeltorv 3 • DK-1609 København V • Phone: 3339 4251 •
E-mail: clhe@lf.dk