Assentoft Silo A/S


Assentoft Silo A/S er leverandør af gastætte stålsiloer og tilhørende transportanlæg for effektiv håndtering og opbevaring af korn og kernemajs. Assentoft Silo står for hele processen - fra konsulentbesøg, over 3D projektering til montage og færdiggørelse af komplet anlæg. Vi forhandler og servicerer endvidere kornblæsere, kornsnegle, maleblandeanlæg m.v.
 
Adresse:
Postnr/By
Telefon:
Fax:
Hjemmeside:
Silovej 1, Assentoft
8960 Randers SØ
86494566
86494863
www.assentoftsilo.dk

Produkter


Egenproduktion

Forhandler af

Galv. stålsiloer for korn
Galv./malede stålsiloer for kernemajs
El-styretavler
Sugetrykblæsere
Kornsnegle

For more information please contact

Danish Agro Industry Secretariat
Director Claus Hermansen
Phone: +45 3339 4251
E-mail: clhe@lf.dk

 
Danish Agro Industry
Axeltorv 3 • DK-1609 København V • Phone: 3339 4251 •
E-mail: clhe@lf.dk