A-Consult Agro A/S


A-Consult er specialiseret i salg og opførelse af tanke til brug for bl.a. opbevaring af flydende husdyrgødning og til udvikling af biogas. Hovedproduktet er tanksystemet Agri-tank, som er baseret på brug af betonelementer. Tanke kan fås i størrelser op til 10.000 m3 og i højder på op til 12 m. Som tilbehør udbyder A-Consult desuden lette PVC-overdækninger til såvel egne som andre tanksystemer.
 
Adresse:
Postnr/By
Telefon:
Fax:
Hjemmeside:
Fabriksvej 8, V. Lyby
7800 Skive
+45 9687 5800
+45 9687 5858
www.aconsult.dk

Produkter


Egenproduktion

Forhandler af

Tanke
Gylletanke
Gødningsbeholdere
PVC-overdækninger
Fortanke
Pumpesystemer

For more information please contact

Danish Agro Industry Secretariat
Director Claus Hermansen
Phone: +45 3339 4251
E-mail: clhe@lf.dk

 
Danish Agro Industry
Axeltorv 3 • DK-1609 København V • Phone: 3339 4251 •
E-mail: clhe@lf.dk