W. DOMINO A/S


Maskinfabrik med speciale i fremstilling af foderautomater, udmugningsanlæg til svine- og kvægstalde. Staldkoncept med sorteringsvægt for slagtesvin i storstier.
 
Adresse:
Postnr/By
Telefon:
Fax:
Hjemmeside:
ØLHOLM BYGADE 51
7160  TØRRING
7690 4120
7580 5424
WWW.DOMINO.DK

Produkter


Egenproduktion

Forhandler af

FODERAUTOMATER
DRIKKEKOPPER
UDMUGNINGSANLÆG 
SORTERINGSVÆGT TIL STORSTIER
KRYBBER 
FÖSTER TECHNIK MILK FEEDER
OSBORNE FIRE STATION

For more information please contact

Danish Agro Industry Secretariat
Director Claus Hermansen
Phone: +45 3339 4251
E-mail: clhe@lf.dk

 
Danish Agro Industry
Axeltorv 3 • DK-1609 København V • Phone: 3339 4251 •
E-mail: clhe@lf.dk