SKOV A/S


SKOV A/S er førende på det internationale marked for klimastyring og produktionsovervågning til animalsk produktion. Vi har nået denne position, fordi vi sikrer producenterne de mest moderne og konkurrencedygtige totalløsninger. Vi tilpasser systemerne individuelt, så vores kunder kan udnytte de lokale klima- og produktionsforhold til at opnå de bedst mulige produktionsresultater. Vores vision er: Globalt at være den største og mest anerkendte leverandør af klimaløsninger og farm management til animalsk landbrugsproduktion, som sikrer optimale betingelser for dyr, mennesker og miljø.

Vi bruger en væsentlig del af vores omsætning på produktudvikling. Vi har tæt kontakt med producenter, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt andre samarbejdspartnere over hele verden. Herigennem får vi masser af viden og ideer, som vi omsætter til konkurrencedygtige systemer og komponenter.

 
Adresse:
Postnr/By
Telefon:
Fax:
Hjemmeside:
Hedelund 4, Glyngøre
7870 Roslev
+45 72 17 55 55
+45 72 17 59 59
www.skov.dk

Produkter


Egenproduktion

Forhandler af

Ventilationssystemer
Køling
Varme 
Luftrensning
Alarmanlæg
Produktionsstyring
Foder- og kyllingevægte
Farm management
Sensorer

For more information please contact

Danish Agro Industry Secretariat
Director Claus Hermansen
Phone: +45 3339 4251
E-mail: clhe@lf.dk

 
Danish Agro Industry
Axeltorv 3 • DK-1609 København V • Phone: 3339 4251 •
E-mail: clhe@lf.dk