JEMA AGRO A/S


JEMA AGRO udvikler, producerer og leverer den komplette transportløsning til korn, frø og andre granulater. Korn- og frøavlere ønsker anlæg til deres afgrøder, opbygget efter netop deres behov og svineavlere ønsker korn og foderstoffer opbevaret og håndteret under betryggende og effektive former. JEMA AGROs produktsortiment er resultatet af mere end 60 års erfaring og videreudvikling i samarbejde med vores kunder. JEMA AGRO er således i stand til via kvalitet og fleksibilitet hele tiden at holde sig på forkant med udviklingen. Salget sker via forhandlere til vore mange kunder i Danmark. I Europa og i den øvrige verden via agenter og samarbejdspartnere i de enkelte lande. Vore transportløsninger har opnået international anerkendelse for kvalitet, design og brugervenlighed. Alle standardmoduler kan sammensættes sådan, at man opnår individuelle løsninger, som opfylder den enkelte kundes behov og ønsker.
 
Adresse:
Postnr/By
Telefon:
Fax:
Hjemmeside:
Kløservejen 2
8850 Bjerringbro
86681655
86680074
www.JEMA.as

Produkter


Egenproduktion

Forhandler af

Transportanlæg 20-300 t/h
Kæderedlere
Kædeelevatorer
Kopelevatorer
Transportbånd
Korngrav "DRY PIT system"
Kornsnegle
Gangbro

For more information please contact

Danish Agro Industry Secretariat
Director Claus Hermansen
Phone: +45 3339 4251
E-mail: clhe@lf.dk

 
Danish Agro Industry
Axeltorv 3 • DK-1609 København V • Phone: 3339 4251 •
E-mail: clhe@lf.dk