Lin-ka Energy


LIN-KA er komponent-/underleverandør eller totalentreprenør på anlæg tilpasset den enkelte kundes situation og behov. Anlægsstørrelser fra 60 - 10.000kW, der primært er baseret på brændselstyper som halm, flis og træpiller, men også andre mere eksotiske biobrændsler.

Virksomhedens anlæg er opbygget efter en driftsfilosofi, som har medført at flere end 2.500 installationer verden over til kundegrupper som landbrug, industri, institutioner og varmeværker.

 
Adresse:
Postnr/By
Telefon:
Fax:
Hjemmeside:
Nylandsvej 38
6940 Lem St.
+45 9734 1655

https://www.linka.dk/da/

Produkter


Egenproduktion

Forhandler af

For more information please contact

Danish Agro Industry Secretariat
Director Claus Hermansen
Phone: +45 3339 4251
E-mail: clhe@lf.dk

 
Danish Agro Industry
Axeltorv 3 • DK-1609 København V • Phone: 3339 4251 •
E-mail: clhe@lf.dk