Harsø Maskiner A/S


Harsø Maskiner er en familievirksomhed med ca. 30 ansatte, der har specialiseret sig i gyllehåndtering.
 
 
Adresse:
Postnr/By
Telefon:
Fax:
E-mail:
Hjemmeside:
fåborgvej 5
6818 årre
75195333
75195031
harso@harso.dk
www.harso.dk

Produkter


Egenproduktion

Forhandler af

gylleudstyr
Gyllepumper 
gyllevogne
Gyllenedfældere
Gyllefordelere
Gyllemixere
Tankforsuringsudstyr

For more information please contact

Danish Agro Industry Secretariat
Director Claus Hermansen
Phone: +45 3339 4251
E-mail: clhe@lf.dk

 
Danish Agro Industry
Axeltorv 3 • DK-1609 København V • Phone: 3339 4251 •
E-mail: clhe@lf.dk