DAL-BO A/S


Udvikler og producerer redskaber til tromling, stubbearbejdning, pakning og såbedstilberedning inkl. såteknik.Gennem løbende produktudvikling søges den nuværende position som en af Danmarks førende producenter udbygget, ligesom der fortsat investeres i positionering på verdensmarkedet.

 
Adresse:
Postnr/By
Telefon:
Fax:
E-mail:
Hjemmeside:
Bindeballevej 69
7183 Randbøl
75883500
75883157
info@dal-bo.dk
www.dal-bo.com

Produkter


Egenproduktion

Forhandler af

For more information please contact

Danish Agro Industry Secretariat
Director Claus Hermansen
Phone: +45 3339 4251
E-mail: clhe@lf.dk

 
Danish Agro Industry
Axeltorv 3 • DK-1609 København V • Phone: 3339 4251 •
E-mail: clhe@lf.dk