Ikadan System A/S


Ikadan System er en innovativ leverandør af systemkomponenter i plast til moderne husdyrindretning.

Vi har gennem 20 år udviklet og markedsført Ikadan plastriste og modulopbyggede gulvsystemer til indretning af svinestalde med stor succes, og Ikadan Ultraflex Ristesystem sælges i dag i mere end 30 lande. Nytænkning og produktudvikling er nøgleord, som har været medvirkende til, at Ikadan System har succes som leverandør af staldinventar i plast.

 
Adresse:
Postnr/By
Telefon:
Fax:
E-mail:
Hjemmeside:
Højris Allé 89
7430 Ikast
+45 96 60 64 00
+45 96 60 64 36
ikadan@ikadan.dk
www.ikadan.dk

Produkter


Egenproduktion

Forhandler af

Ikadan Ultraflex ristegulve
Ikadan Multiflex paneler/indretning
Ikadan Faresti
Ikadan Delta varmesystem
Ikadan Funbar træ, halm og halmpiller
Ikadan Bite-Rite bidehaler
Ikadan QuickLock
Ikadan Smart-Fastener

For more information please contact

Danish Agro Industry Secretariat
Director Claus Hermansen
Phone: +45 3339 4251
E-mail: clhe@lf.dk

 
Danish Agro Industry
Axeltorv 3 • DK-1609 København V • Phone: 3339 4251 •
E-mail: clhe@lf.dk