Alcon A/S


Alcon A/S, Produktions-, Handels- og Ingeniørfirma har mere end 35 års erfaring med fremstilling af: Manuelle halmfyringsanlæg optil 750 kW. til alle størrelse halmballer,  stålskorstene, akkumuleringstanke, stokeranlæg optil 700 kW til de fleste brændselstyper, kedler til fyring med fast brændsel med underforbrænding og modstrøms forbrænding samt til stoker tilslutning.
 
Adresse:
Postnr/By
Telefon:
Fax:
E-mail:
Hjemmeside:
Ole Rømers Vej 15
8670 Laasby
86662044
86662954
info@alcon.nu
www.alcon.nu

Produkter


Egenproduktion

Forhandler af

Kedler til halmballer
Kedler til  brænde 
Kedler til stoker montering
Akkumuleringstanker
Ekspansionstanker
Fritstående stålskorstene 
Kedler til brænde 
Kedler til stoker montering
Akkumuleringstanker
Ekspansionstanker
Sektions stålskorstene
VVS dele til fyringsanlæg

For more information please contact

Danish Agro Industry Secretariat
Director Claus Hermansen
Phone: +45 3339 4251
E-mail: clhe@lf.dk

 
Danish Agro Industry
Axeltorv 3 • DK-1609 København V • Phone: 3339 4251 •
E-mail: clhe@lf.dk