Skovager Kedler Aps


SKOVAGER KEDELSERVICE blev grundlagt i februar 1999 af Jens Nielsen. Vi er en selvfinansierende virksomhed, som med baggrund i Jens Nielsens 27 år lange ansættelse hos Pilevang A/S har et indgående kendskab til halmkedler og rørsmedearbejde, og især ”Pilevang” halmkedler.Vi har i perioden fra firmaets start til 01.07.2004 varetaget eneforhandlingen af ”Pilevang” halmkedler i Sverige og udfører ligeledes selv installation af anlæggene og efterfølgende service både i Danmark og Sverige.
 
Adresse:
Postnr/By
Telefon:
Fax:
Hjemmeside:
Skovagervej 18
4100 Ringsted
57 61 90 84

www.skovagerkedler.dk/

Produkter


Egenproduktion

Forhandler af

Produktion af Halmkedler

For more information please contact

Danish Agro Industry Secretariat
Director Claus Hermansen
Phone: +45 3339 4251
E-mail: clhe@lf.dk

 
Danish Agro Industry
Axeltorv 3 • DK-1609 København V • Phone: 3339 4251 •
E-mail: clhe@lf.dk